ΒΡΑΒΕΥΣΗ ΑΙΜΟΔΟΤΩΝ 2018

 

Η ΠΗΓΗ ΖΩΗΣ βράβευσε τους αιμοδότες της που ξεπέρασαν τις 40 αιμοδοσίες.
70 άτομα από τα οποία 17 γυναίκες έλαβαν ένα μικρό αναμνηστικό, μια ορειχάλκινη άγκυρα, αφού το καράβι του αίματoς τους έχει πιάσει άγκυρα σε πολλές ανθρώπινες καρδιές
Η τελετή έγινε στη Στρατιωτική  Λέσχη Θεσσαλονίκης  και παρέστησαν εκπρόσωποι των Μονάδων Αιμοδοσίας της πόλης μας, του Στρατού και της εκπαίδευσης.
Ήταν η 5η πετυχημένη διοργάνωση βράβευσης των αιμοδοτών της ΠΗΓΗ ΖΩΗΣ που αριθμούν τα 4000 μέλη.