Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

 

Παρακάτω μπορείτε να βρείτε χρήσιμους συνδέσμους αλλά και παράλληλα

συνεργαζόμενους φορείς με την ΠΗΓΗ ΖΩΗΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗΣ

ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΩΝ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΙΜΙΑ

Πανελλήνια Ομοσπονδία Συλλόγων Εθελοντών Αιμοδοτών (ΠΟΣΕΑ)

 

http://www.posea.gr

Σύλλογος Γονέων Παιδιών & Πασχόντων από Μεσογειακή Αναιμία

 

http://www.thalasemia.gr

Ιπποκράτειο Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης

 

http://www.ippokratio.gr

ΑΧΕΠΑ Πανεπιστημιακό Γενικό Θεσσαλονίκης

 

http://www.ahepahosp.gr

Άγιος Παύλος Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης

 

http://www.agpavlos.gr/index.php