Φωτογραφίες

Φωτογραφικό αρχείο από διάφορες εκδηλώσεις που έχει πραγματοποιήσει αλλά και έχει

 

συμμετάσχει ο ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗΣ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΩΝ ΤΩΝ

 

ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΙΜΙΑ - " Πηγή Ζωής ".